Kontakt

  • Kreator Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Os. Na Skarpie 3/24, 34-400 Nowy Targ

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

  • Dane kontaktowe:

+48 692 140 468

biuro@kreatorarchitekci.pl

  • Dane rejestrowe:

NIP: 735 28 82 505

REGON: 382 777 445

KRS: 0000775472, Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego