Kontakt

  • Kreator Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rynek 35 | Os. Na Skarpie 3/24 | 34-400 Nowy Targ

  • Dane kontaktowe:

+48 692 140 468 | +48 668 309 058

biuro@kreatorarchitekci.pl

  • Dane rejestrowe:

NIP: 735 28 82 505

REGON: 382 777 445

KRS: 0000775472, Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł