Kontakt

  • Kreator Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 19 D | 34-500 Zakopane

Os. Na Skarpie 3/24 | 34-400 Nowy Targ

  • Dane kontaktowe:

    • Projektowanie architektoniczne:

mgr inż. arch. Robert Słaboń

+48 692 140 468

robert@kreatorarchitekci.pl

mgr inż. arch. Paweł Kołomański

+48 668 309 058

pawel@kreatorarchitekci.pl

    • Projektowanie wnętrz:

mgr inż. arch. Krystyna Pawlikowska-Słaboń

+48 784 642 627

krystyna@kreatorarchitekci.pl


www.kreatorarchitekci.pl

biuro@kreatorarchitekci.pl


  • Dane rejestrowe:

NIP: 735 28 82 505

REGON: 382 777 445

KRS: 0000775472, Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł